Hårtap

Mange menn (og noen kvinner) opplever uønsket hårtap. Dette kan behandles uten kjemikalier med eget blod i mange tilfeller da hårtapet som regel skyldes dårlig sirkulasjon.

PRP (Platelete Rich plasma) er en effektiv behandling mot hårtap. Dette er en stamcelle-behandling med dine egne vekstfaktorer. Metoden er godt egnet for både menn og kvinner.

Behandlingen kalles PRP, Plate-Rik Plasmabehandling.

Da tar man blod fra armen, (Blodprøve) dette sentrifugeres to ganger. Blodets egne vekst-/stamceller blir konsentrert og høstet ut. Deretter injiseres dette i de aktuelle områdene man ønsker å behandle. Behandlingen tar ca 30 minutter. Blodet vårt består av 2 hovedkomponenter – plasma og røde blodlegemer. Plasma er full av hvite blodlegemer og vekstfaktorer. Disse forbedrer blodsirkulasjonen og øker cellefornyelsen.
Det er bevist at PRP øker blodsirkulasjonen til hårsekkene, noe som fører til tykkere hår og flere hår.

Vi anbefaler minst 4 behandlinger med fire ukers mellomrom. Senere kan det være nok med en behandling i året for vedlikehold. 

Avhengig av metode og protokoll, så kan man oppnå PRP konsentrasjoner som er opp til 5 ganger høyere enn i vanlig blod.

Når man injisere en så høy konsentrasjon av “reparasjons/heling/vekst/collagen-stimulerende” celler i et mindre avgrenset område, så får vevet et kjempeboost, som er langt kraftigere enn hva ikke traumatisert vev ellers ville få igjennom vanlige blodkapillærer.

Samtidig med denne behandlingen anbefaler vi våre kunder å ta kosttilskudd som stimulerer hårveksten, dette kan de få tak i ved klinikken. 

 

Normalt er konsentrasjonen av blodplater 150.000-400.000 blodplater per mikro liter, med et gjennomsnitt på ca. 200.000 blodplater/mikroliter. Når blod sentrifugeres vil ca. 45% av volumet sette seg i bunnen. Dette utgjøres av de røde blodceller (Red Blood Cells, RBC). Ovenfor RBS finnes plasma, som utgjør ca. 55% av blodvolumet.

I plasma finner vi blodplatene, som nå finnes i en høyere konsentrasjon enn tidligere, nemlig x1.8 i forhold til utgangspunkt.

Avhengig av hvilket utstyr som brukes og protokollen kan man behandle plasma ytterligere og få en høyere konsentrasjon av blodplater og da vil vi få en oppdeling av plasma i Platelet-Rich-Plasma (PRP) og Platelet-Poor-Plasma (PPP).

Priser

Enkeltbehandlinger koster kr 3849,-

Pakke med 4 behandlinger koster kr 14000,-

Det er DIN tur nå!